Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Het doel van deze pilot is te leren van ervaringen

Toekomst

MKC Zeeburgereiland is afgelopen augustus in gebruik genomen. De eerste bevindingen zijn zeer positief. Het is een ruim, flexibel en comfortabel gebouw, waar de kinderen en onderwijskundigen zich thuis voelen. De komende tijd wordt dit pilotproject verder getest. Het doel is te leren van de ervaringen en het concept ‘fijn te slijpen’ zodat het optimaal kan worden toegepast op andere locaties.

Wat meten we?
Stadsdeel Oost hecht veel belang aan een goede evaluatie, waarmee de resultaten breed kunnen worden uitdragen. Bij gemeten succes is het mogelijk om ook snel voorzieningen te realiseren op andere locaties. In opdracht van Stadsdeel Oost evalueert TU Eindhoven de pilot. De universiteit doet dat op basis van de ADMS-systematiek (Architectural Design Management Systems voor multidisciplinaire bouwkundige ontwerpprocessen). Een Gebruikersevaluatie maakt de kwaliteit van het gebouw inzichtelijk vanuit het perspectief van degenen die er dagelijks verblijven, en brengt dus de actuele gebouwkwaliteit subjectief in kaart. Een Gebouwevaluatie richt zich daarnaast op het inzichtelijk maken van de actuele objectieve gebouwkwaliteit, met behulp van een meet- en beoordelingssystematiek voor de feitelijke gebouwprestaties.

De stadsdeelraad heeft gevraagd om de evaluatie uit te breiden met onderstaande zaken:

  • de effecten van de frisse scholen (klasse B of beter) maatregelen op de leerprestaties en het ziekteverzuim (leraren en kinderen) inclusief BSO en KDO, waarbij de wens is de cijfers af te zetten tegen een benchmark van andere nieuwe schoolgebouwen;
  • de resultaten van de inhoudelijke samenwerking binnen het MKC in relatie tot de kwaliteiten van het pilotgebouw;
  • de tevredenheid over de samenwerking tussen de beheerder van het gebouw en de gebruikers.

Kennis voor iedereen beschikbaar
Naar verwachting zijn alle evaluatieresultaten rond de zomer van 2014 bekend. De evaluatie is openbaar zodat de kennis en ervaringen ook door anderen kunnen worden toegepast. Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam wil samen met de betrokken adviseurs en het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) de verkregen kennis van de innovatieve pilot toegankelijk maken. Door praktijkgerichte kennis, kunde en expertise te bundelen en te ontsluiten kunnen onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden mogelijk op vergelijkbare wijze de markt benaderen. Lees voor meer informatie Aan de slag met dit concept.