Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

School en kinderopvang in één

Op dit moment wordt het concept Nieuwe scholen, huisvesten naar vraag in de praktijk getest. Op Zeeburgereiland is een Montessori Kindcentrum (MKC) gerealiseerd. Doel van deze pilot is te leren van de ervaringen, het concept fijn te slijpen en het mogelijk ook toe te passen op andere locaties.

Het pilotgebouw staat
De wens van stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ, openbaar onderwijs) en SKON (kinderopvang) was om in één gebouw kinderen van 0 tot 12 jaar een samenhangend onderwijs- en opvangprogramma te kunnen aanbieden. Sinds augustus 2013 is MKC Zeeburgereiland een feit. Er staat een gloednieuw gebouw, waarin ontwikkelen, onderwijs, opvoeding, ontdekken en ontspannen de uitgangspunten zijn. De extra mogelijkheden die het gebouw biedt, worden hierbij optimaal benut. Binnen de dagarrangementen van half 8 tot half 7, krijgen kinderen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen, onder begeleiding van een professioneel team met een eenduidige pedagogische visie.

Meetbaar succes
Het pilotgebouw is functioneel, toegankelijk, gezond, fris, klimaatneutraal en toekomstbestendig. Stadsdeel Oost stelt hoge eisen aan de kwaliteit, duurzaamheid en exploitatie van de voorziening. De pilot is hiervoor de maatstaf. Komend jaar zal blijken of de school de verwachtingen waarmaakt. Bij meetbaar succes komen mogelijk ook elders in Amsterdam soortgelijke, flexibele en snel te realiseren multifunctionele gebouwen.