Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Meerwaarde samenwerking gebruikers

Het Kindcentrum is een gebouw voor iedereen, een sociaal hart van de buurt
 dat ontmoeting en samenwerking stimuleert en faciliteert. Dit komt tot uiting in een collectieve, centrale ontmoetingsruimte van waaruit je de kinderopvang, maar ook de andere ruimten kunt bereiken. Het transparante en flexibele architectonische ontwerp verbindt mensen met elkaar en met de buurt en schept mogelijkheden voor slim dubbelgebruik.

Samenwerking als meerwaarde
Kruisbestuiving en samenwerking tussen de gebruikers van het gebouw en met de sociale netwerken in de buurt bieden een meerwaarde. Het gebouw biedt uitstekende mogelijkheden voor samenwerking. De samenwerking tussen de gebruikers verbetert het pedagogisch klimaat en de zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het multifunctionele gebouw en het plein daarvoor functioneren voor de buurt als sociale spil.

Flexibel ruimtegebruik
Ruimtes worden zoveel mogelijk dubbel gebruikt. Zo zorgen schuifwanden en verrijdbare kastenwanden ervoor dat ruimten groter dan wel kleiner kunnen worden gemaakt en nissen en hoeken kunnen worden gecreëerd. Het gebruik van nieuwe technologie is vanzelfsprekend. De (kinder)bibliotheek is een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en buurtbewoners. En ook de ruimten in en rond de centrale hal zijn te gebruiken naar wens en vraag. Buurtactiviteiten, vergaderingen, voorstellingen, sport en koken zijn mogelijk zonder dat hiervoor specifieke ruimten hoeven te worden gerealiseerd. En het is goed mogelijk leegstaande ruimten te verhuren aan culturele- of zorginstellingen. Het hele gebouw is toegankelijk voor minder validen.