Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Een andere manier van plannen en bouwen

Wie met traditionele bouwmethoden een school bouwt, loopt kans dat de bouw en het pand worden ingehaald door de tijd. Het duurt immers jaren voordat de school er staat. Door slim integraal aan te besteden wordt de kennis en innovatiekracht van de markt optimaal benut. Door investerings- en exploitatiebudgetten samen te voegen, kan de markt een gebouw ontwikkelen dat per saldo goedkoper is. Een snelle bouwmethode zorgt ervoor dat gebouwen ‘just-in-time’ worden opgeleverd.

Kosten in de hand
Huisvesten naar vraag speelt in op de behoeften van de gemeente. Met dit nieuwe concept kunnen in korte tijd gezonde, duurzame en flexibele multifunctionele gebouwen opgeleverd worden, waarbij de investerings- en exploitatiekosten in de hand worden gehouden. Een andere manier van plannen, bouwen en exploiteren is nodig om voorzieningen sneller, beter en goedkoper te huisvesten, om goed in te kunnen spelen op gebiedsontwikkelingen en de vaak wisselende vraag naar ruimte.