Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

De aanpak

Het concept Huisvesten naar vraag integreert oplossingen op gebieds- en gebouwniveau. Op gebiedsniveau zijn dure tijdelijke voorzieningen en verhuizingen niet meer nodig. Het concept maakt het mogelijk tijdig te blijven voorzien in de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen. Alle kinderen krijgen vanaf dag één kwalitatief gebouw, dat zo wordt ontwikkeld dat het gebouw verschillende programma’s kan huisvesten. Op gebouwniveau kan door slim aan te besteden veel extra kwaliteit worden gerealiseerd.

Voordelen concept
Het concept Huisvesten naar vraag biedt scholen vanaf dag één kwalitatief goede huisvesting, zonder tijdelijke voorzieningen. Gebruikers staan centraal en bij het ontwerpen en ontwikkelen vormde optimale flexibiliteit het uitgangspunt. Het gebouw is makkelijk uit te breiden, kan snel worden aangepast aan nieuwe onderwijsconcepten en heeft goede mogelijkheden voor medegebruik voor andere functies. Doordat de huisvesting integraal is aanbesteed aan één marktpartij voor een periode van 30 jaar, worden de gebruikers ontzorgd.