Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Projectmanagement

Sturen op resultaat
Duyst & Projecten heeft het concept ‘Huisvesten naar vraag’ bedacht en uitgewerkt in een businesscase. De gemeente Amsterdam heeft Duyst & Projecten gevraagd het projectmanagement te verzorgen voor het testen van het concept met een pilot op Zeeburgereiland. De uitdaging was het project optimaal in beweging te krijgen door de juiste mensen op de juiste plek te zetten, goed stakeholdersmanagement te voeren en innovatief aan te besteden. Er is gestuurd op resultaat, vooral door heldere en haalbare afspraken te maken over de beheersaspecten financiën, organisatie, planning, informatie, communicatie en de gewenste kwaliteit.

Duyst & Projecten
Albèrt Duyst
06 – 2201 3033
aduyst@gmail.com