Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Outputspecificaties en contracten

Een integraal project met een overzichtelijk contract
Het pilotproject is Europees aanbesteed met een innovatief, geïntegreerd contract en publieke financiering. Via een zogenaamde DBMO-overeenkomst zijn ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie van de huisvesting in één contract ondergebracht. Stadsdeel Oost heeft een marktpartij geselecteerd, die de realisatie, het onderhoud en de gebouwgebonden energieprestatie gedurende een periode van 30 jaar op zich neemt en die voor een periode van 10 jaar ook taken op het gebied van schoonmaak en kleine herstellingen uitvoert. Het stadsdeel kan gedurende de looptijd van het contract uitbreidingen en aanpassingen opdragen aan de opdrachtnemer. De beloning van de opdrachtnemer vindt plaats op basis van de in het contract overeengekomen prestaties en vergoedingen. Brink Groep heeft de contractvorm, marktbenadering en het betalingsmechanisme vormgegeven. Daarnaast begeleidde het bedrijf de procedure en adviseerde het de gemeente bij financiële en juridische aspecten.

Brink Management & Advies
ir. Sjoerd Aalbers CFA
070 – 301 54 88
s.aalbers@brinkgroep.nl
www.brinkgroep.nl