Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Flexibel bouwen en consortium

De kracht van coöperatief samenwerken
Verlaat Uden Bouwsystemen is hoofdaannemer en specialist in duurzame huisvesting op maat. Al vijftig jaar bouwt het bedrijf flexibel en snel met behulp 
van systeembouw. Verlaat Uden begrijpt de eisen en wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers en is helemaal thuis in de bouwnormen voor onderwijs, zorg en bedrijfsleven.
Een innovatieve aanbesteding vraagt om een innovatieve aanpak. Hoe geef je invulling aan het bouwen van een MKC op een manier die sneller, beter en goedkoper is? Dat begint met het vinden van de juiste partners die elk hun competenties inbrengen door op een slimme en efficiënte manier samen te werken. Meer voor minder. Dit kan door coöperatief samenwerken: de juiste afstemming en de gezamenlijke doelen helder te formuleren. De integrale benadering van het ontwerp- en bouwproces met gebruikmaking van de individuele kwaliteiten levert een flexibel, duurzaam en kostenbesparend pand op met een sterke eigen identiteit. Hiermee is op een duurzame en verantwoorde wijze invulling gegeven aan een lage total cost of ownership.

Het consortium bestaat uit 5 bedrijven. Studioninedots is verantwoordelijk voor het ontwerp en stedenbouwkundige inpassing, Arcadis heeft gefunctioneerd als het geweten van het consortium en heeft invulling gegeven aan de proceseisen die een UAV-GC vraagt. Nelissen ingenieurs heeft geadviseerd over de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en Asito heeft geadviseerd op het gebied van schoonmaak en exploitatie. Verlaat Uden Bouwsystemen heeft als scholenbouwspecialist alle kennis op het gebied van het snel bouwen van scholen benut en is penvoerder en eindverantwoordelijke van het project. Door de slimme samenwerking zijn we in staat om binnen normbudgetten een excellente leeromgeving te creëren die bijdraagt aan excellent onderwijs.

Verlaat Uden Bouwsystemen
Gerald Sterkenburg
0413-265802
info@verlaat-uden.nl
www.verlaat-uden.nl