Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Evaluatie

Resultaatmetingen helpen bij optimalisatie van toekomstige projecten
Het MCK wordt in de gebruiksfase onafhankelijk geëvalueerd door Kenniscentrum Ruimte-OK. Hierbij zijn twee evaluatie-instrumenten van belang: ‘de Gebruikersevaluatie’ en ‘de Gebouwevaluatie’. Deze zijn mede ontwikkeld door 3TU-ADMS (TU Eindhoven). De Gebruikersevaluatie maakt de kwaliteit van het gebouw inzichtelijk vanuit het perspectief van degenen die er dagelijks verblijven, en brengt dus de actuele gebouwkwaliteit subjectief in kaart. De Gebouwevaluatie richt zich daarentegen op het inzichtelijk maken van de actuele objectieve gebouwkwaliteit, met behulp van een meet- en beoordelingssystematiek voor de feitelijke gebouwprestaties. Door de resultaten van beide evaluaties afzonderlijk te analyseren alsook met elkaar te vergelijken, worden interessante inzichten verkregen over het functioneren van deze pilot. Deze verkregen inzichten dragen tevens bij in het verder optimaliseren van toekomstige projecten die via dit innovatieve concept gerealiseerd gaan worden.

Kenniscentrum Ruimte-OK
Ferdie van den Winkel
040 - 232 97 40
info@ruimte-ok.nl
www.ruimte-ok.nl