Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Duurzaamheid

Een klimaatneutrale, frisse school
DWA is de ‘duurzaamheidsarchitect’ van MKC Zeeburgereiland. Op basis van een integrale benadering vanuit people, planet, profit is door DWA een evenwichtige set aan prestatie-eisen opgesteld voor het geïntegreerde contract. Klimaatneutrale scholenbouw was hierbij de basis. Er is gestuurd op een daadwerkelijk gezond gebouw: total cost of ownership, materiaalverduurzaming en het maximaal gebruikmaken van het buitenmilieu (zon, licht, lucht, water, groen) maken integraal onderdeel uit van de gestelde eisen. DWA heeft daar gedurende de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase de regie over gevoerd zodat de gestelde duurzaamheidprestaties en klimaatneutraliteit ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dankzij de hoge mate van energiezuinigheid en de toepassing van zonnecellen is de energierekening structureel laag en is de CO2-uitstoot gereduceerd tot bijna nihil. De integrale set aan prestatie-eisen leidt tot een gebouw dat bijna de Frisse Scholen klasse A heeft.

DWA
Machiel Karels
06- 51 98 60 94
karels@dwa.nl
www.dwa.nl