Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Delen van kennis en ervaring

Graag delen wij onze kennis en ervaring over vraag- en prestatiegerichte scholenbouw. De pilot MKC Zeeburgereiland laat zien dat huisvesten sneller, beter en goedkoper kan. De komende tijd ontwikkelen we het concept door en maken we het nog beter. Zodat het straks optimaal toepasbaar is op andere locaties.

Eerste stap
Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam test het concept ‘Huisvesten naar vraag’ met een pilot en daagde de markt uit om met een integraal plan te komen voor ontwerp, realisatie, onderhoud én exploitatie van een kindcentrum op het Zeeburgereiland. Deze pilot is een succesvolle eerste stap in de verdere ontwikkeling van het unieke concept om scholen, kinderopvang, welzijn- en zorgvoorzieningen sneller, beter en goedkoper te huisvesten, waarbij de gebruikers zich kunnen concentreren op hun hoofdtaken.

En nu verder
De betrokken adviseurs vormen een gedegen uitvoeringsteam bij de toepassing van het concept ‘Huisvesten naar vraag’. Zij bieden maatwerk, lossen vraagstukken op, verbinden geïnteresseerde partijen met elkaar en ondersteunen bij nieuwe projecten. Op deze wijze wordt kennis gedeeld en verder ontwikkeld.

Samen stimuleren we vernieuwing en innovatie
Door het concept verder uit te bouwen en te verbreden met nieuwe projecten, pilots en casussen wordt nuttige aanvullende bewijslast verzameld. Als opdrachtgevers de markt op meer innovatieve wijze benaderen, wordt het product uiteindelijk beter en goedkoper. Samen met Kenniscentrum Ruimte-OK willen we alle kennis en nieuwe inzichten bundelen en verder ontwikkelen.