Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Advies exploitatie

Advies over bouwkosten, exploitatie en kwaliteitsborging
ARCADIS is een toonaangevende, wereldwijd actieve, kennisgedreven onderneming die design-, advies- en ingenieursdiensten biedt aan bedrijven in binnen- en buitenland. ARCADIS is actief op de gebieden van infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Voor MCK Zeeburgereiland verzorgde Arcadis de invulling van het onderwijskundig programma. Ook is het bedrijf betrokken als adviseur met betrekking tot de bouwkosten, de voorstellen voor onderhoud en de exploitatie. Ten slotte adviseerde ARCADIS over kwaliteitsborging van het ontwikkel- en bouwproces.

ARCADIS
026 3778 911
info@arcadis.nl
www.arcadis.nl